Превоз на извънгабаритни товари

  • Превоз на извънгабаритен товар
    Фирмата осигурява превоз на извънгабаритен товар както и на тежкотоварни товари