ОНЛАЙН ЗАЯВКА

  ЗАЯВИТЕЛ

  ИЗПРАЩАЧ

  ПОЛУЧАТЕЛ

  ВИД НА ТРАНСПОРТА:

  ДаНе
  ДаНе
  ДаНе
  ДаНе

  ВИД НА ТОВАРА:
  ГОТОВНОСТ ЗА НАТОВАРВАНЕ:

  ОБМИТЯВАЩИ МИТНИЦИ:  ПРЕВОЗНО НАВЛО:

  Данни за фактура:
  Адрес за кореспонденция:


  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Всички разходи, свързани с обмитяване на стоката Ви, не са за сметка на Karolina Co.;
  2. Престои на автомобила, извън рамките на 1 ден за натоварване, разтоварване и митническа обработка, са за сметка на Заявителя в размер на 150 ЕВРО за БОРДОВИ КАМИОН за всеки започнат ден. /200 ЕВРО ЗА ХЛАДИЛЕН КАМИОН/.
  3. При ненатоварване, не по вина на Karolina Co., дължимата от вас неустойка е равна на 50 % от договореното транспортно навло.
  4. При натоварване на цяла височина на автомобила със съгласието на товародателя, Karolina Co. не носи отговорност за повредена стока.

  ДРУГИ

  *При изпълнението на настоящата Заявка – Договор са в сила всички разпоредби на Конвенциите CMR, TIR, ADR,ТЗ и ЗЗД
  Всички изменения, настъпили в периода на изпълнението на договорения с Вас превоз, подлежат на допълнителна договорка и офериране.

  Двете страни признават договора за сключен при потвърждаване на заявката по факс/ e – mail, както и направените волеизявления от страните в разменената факс и имейл кореспонденция за валидна и обвързваща двете дружества.