Уредба за строителни контейнери

Описание

  • Дата на производство – март 1998 г.
  • Цвят – Зелен

Цена

6 300 лв.

Допълнителна информация

Уредба за вдигане на контейнери с промишлени отпадъци.